2011. november 16., szerda

Egy megalapozatlan vélemény-füzér az önkormányzati rendszer átalakulásárólAz átalakulás választ keres az önkormányzati rendszer problémáira. Jó pontokon fogja meg problémákat: a feladatok, azok differenciálásának, finanszírozásának kérdésében. Kezelni kívánja az önkormányzatok felhalmozott adósságait is. A válaszokat, amelyeket ad a rendszerváltás előtti eszköztárból meríti. Ez önmagában nem feltétlenül probléma, mert a szocializmus egy szociológiai értelemben véve hivatali, egy bürokratikus elven működő rendszer volt, és a közszféra egésze döntően ezen elv szerint működik. Ugyanakkor 1990-ben a hivatali rend hagyományos felfogása érvényesült, és a rendszer nem volt demokratikus. Ezek mára idejét múlt felfogások.

A kormányzat törvénybe foglalt megoldásai tehát …

(1)   …koherensek, összességében javíthatnák az önkormányzati rendszert, és ki is javítják a ma észlelt hibáit.
(2)   Ugyanakkor egy a maitól eltérő modellhez nyúlnak vissza, azt kritikátlanul veszi át, így szükségszerűen átveszi annak hibáit is, sőt a mai rendszerben megoldott kérdések problémává fognak válni a változás mélysége, az új rendből adódóan.
Ilyen például az, hogy az állami szférában egységes fizetési rend kell, míg korábban, az egymástól független önkormányzatok esetében a kistelepüléseken lehettek alacsonyabbak a bérek. Ha felfelé nivellál az új rend, akkor kifizethetetlen költséget generál, ha ennél lejjebb húzza meg a határ, akkor a döntésnek vesztesei lesznek, akik az Államon fogják számon kérni a kiesett jövedelmüket.
(3)   Olyan ad hoc megoldásokat választ, amelyek utóbb újabb és újabb problémákat szülnek.
Kibontakozóban van egy paradigma váltás a terület önkormányzatainak együttműködése helyett megjelenőben van a városi centrumok erősítése. Ez önmagában még támogatható is, talán a nemzetközi trendekkel is összhangban van, de
i.              Ez nem történhet meg úgy, hogy a kisebb települések lakossága elveszítse a befolyását a közszolgáltatás ellenőrzése felett
ii.             Végiggondolták, hogy a megyei testületek többségében városi delegáltakkal való feltöltése, milyen mértékű politikai átrendeződéshez vezet például a megyék esetében?
(4)   Nem tudja teljesen szűntetni meg a mai rendszert, mert ezt nem teheti, így egy vegyes rendszer alakul ki, amely önmagában is kockázatokat hordoz. Ezt a lehető legrészletesebb szabályozással próbálja megoldani, ami Magyarországon a mai napig „működő” megoldásnak számít, és ami élhetetlenné, túlszabályozottá teszi a világunkat. Ez a megoldás nem bezárja, hanem kinyitja a kiskapukat.
Már mostanra vissza kellett engednie az oktatásba is az ellátásra képes önkormányzatokat. A korábban kialakult társulásos rendszer fokozatosan hozta meg a hatékonyság növekedését. Koherens megoldás volt, mert a felek alkukényszerben voltak. Az új rendszerben “határvillongások” várhatóak az önkormányzati és az állami ellátás között. Miközben az ellátásért az Állam válik felelőssé, tényleges beavatkozásának súlyos politikai és anyagi következményei lesznek. Ezzel az önkormányzatok, a helyi lakosság vissza fognak élni.
(5)   Véleményem szerint a legnagyobb baj, hogy ekkora horderejű változást ma már számításokkal, modellezéssel kellene alátámasztani, ami valamelyest csökkentené a kockázatokat, kimutatná, hogy mely pontokon várhatóak gondok. A felvázolt megoldás ezzel szemben egy részleteiben nem kidolgozott, a kritikákat követő módon, némileg fércmunkával beépítő elképzelésnek tűnik.
(6)   A legnagyobb kockázat ugyanakkor nem is egyszerűen az átalakulás mértéke, amelynek súlyos következményei csak azok számára nem nyilvánvalóak, akik éppen csinálják, hanem az, hogy a változás gyorsított tempója mellett is több mint két éven keresztül kivárásra kell, hogy berendezkedjen mindenki, aki önkormányzatokkal foglalkozik és nem napi megoldásokat szállít, hosszabb távon gondolkodik.
Az idén elfogadásra kerülő önkormányzati törvény csak a kereteket határozza meg, de a legfontosabb kérdéseket, részleteket, a rendszer működési-pénzügyi egyensúlyát a jövőre terítékre kerülő ágazati, és más kapcsolódó törvények, mint például a helyi adókról szóló törvény, illetve az önkormányzati finanszírozás szempontjából meghatározó központi költségvetés fogják tartalmazni.
IN ENGLISH:

The changes look for answer to the real problems of the local government system.. They identify well the causes, when they focus on differentiation of tasks, and their financing. Try to solve the problem of the debt of local governments. This last for me is more a political problem than anything else. The given answers root communist time, in the system before 1990. This is not a problem in itself because that was a bureaucratic system in its sociological sense and the public sector by definition follows bureaucratic logic. But before 1990 the system understood that bureaucratic logic in a traditional sense, and the system was antidemocratic.
So we think that the solutions of the government put in the new Act on Local Governments are...
(1)   ...coherent, they have the potential to correct actual problems of local government system, and effectively they correct them
(2)   But it goes back to different model from the actual, they try to adopt it without any critic or changes, so they adopt it its well-known problems, and some elements of it which formerly worked well now, in this new conditions will cause problems, because the deepness of the changes and the existing new order.
The attraction of local services to national a system of service delivery imply general system of wages which was not true before when different local government paid their employees in different way. Small local governments with lower financial capacity paid 20-30% less than others. If the new system will create similar conditions with the highest level of wages it will increase significantly the costs, if it create the new order at the level of lowest cost many employees will lose money, and they will ask the new employer, the State: “What happened?” Decentralization meant also transfer of problems, conflicts to local level.
(3)   They use ad-hoc solutions which will necessarily generate new conflicts again and again
In many aspects we experiment changes in paradigms. We can see how territorial or regional approach to solve micro-regional co-operations change focus to be operated by cities. This is somehow harmonizing with international trends but…
i.              It cannot happen the small local governments lose all influence over local services between their boundaries
ii.             Did they measure the deepness of the changes if county councils will be filling up with cities delegates?
(4)   The actual system includes changes (like its democratic aspect) which cannot be changed to the previous (administrative solutions of a dictatorship). Only a mixed system can be introduced. That is more risky than a simple system. This will need detailed explanations and regulations in the laws, which characterized always Hungarian legislation, and caused partly that crazy world and conditions which we suffer all moments. In general these measure open space for tricky solutions.
By now original plans had to be soften and local governments gain place in new system of education to be introduced. The system of local associations which will be abolished now increased effectiveness of the service delivery very slowly. Its coherency was based on forcing local governments to agree on local issues. In the new system I expect constant conflicts of responsibilities between the State and local governments. These last will lose financial responsibility so they will represent loudly local interests.
(5)   My personal opinion is that so big change should not be introduced without studying, modelling its effects to decrease risks and show potential dangers. The actual version is more likely a superficially elaborated reform plan, which includes changes of critics afterward and do not integrate them in an organic way.
(6)   But however the highest risk is not that but the fact that everybody (banks, other services, expert etc.) who has issues related to local governments and local services are forced to wait for at least two years taking into account the fastest scenario.
The Act on local governments adopted at the of 2011 is only a framework, but the details, the most important questions, real responsibilities, finances, equities only will be decided in 2012 in the laws on special branches (education, health and social services etc.).

2011. november 4., péntek

A várható eredmények és problémák / Strength and weekness of the expeced changes in Hungarian local government system

Az átalakulás választ keres az önkormányzati rendszer valós problémáira. Jó pontokon fogja meg problémákat a feladatok, azok differenciálásának, finanszírozásának kérdésében. Kezelni kívánja az önkormányzatok felhalmozott adósságot is. A válaszokat, amelyeket ad a rendszerváltás előtti eszköztárból meríti. Ez önmagában nem feltétlenül probléma, mert az egy szociológiai értelemben véve hivatali egy bürokratikus elven működő rendszer volt, és a közszféra egésze döntően ezen elv szerint működik. Ugyanakkor 1990 a hivatali rend hagyományos felfogása érvényesült, és a rendszer nem volt demokratikus.

ENGLISH:

The changes look for answer to the real problems of the local government system. They identify well the causes, when they focus on differentiation of tasks, and their financing. Try to solve the problem of the debt of local governments. This last for me is more a political problem than anything else. The given answers root communist time, in the system before 1990. This is not a problem in itself because that was a bureaucratic system in its sociological sense and the public sector by definition follows bureaucratic logic. But before 1990 the system understood that bureaucratic logic in a traditional sense, and the system was antidemocratic.