2015. május 20., szerda

Nők a közszférában / Women in public sector

see English version below

A nők társadalmi hátrányos helyzetét több dimenzióban kell értelmeznünk, így sokrétű megoldásokat is kíván. A karrierlehetőségekben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek nem pusztán a bérezésben tapasztalható nemenkénti különbségekben mutatkozik meg. Az állás elnyerésétől kezdve, a pozíciókhoz kapcsolódó bérezésen keresztül, az előmeneteli lehetőségekig (az úgynevezett üvegplafon-szindróma jelenség) számos akadály áll az esélyegyenlőség megvalósulásának útjában. Ezek jórészt statisztikákkal kimutatható jelenségek. Ugyanakkor, létezik egy puhább dimenziója is a nők hátrányosabb helyzetének: a nemenként elvárt társadalmi-, családi-, mikroközösségi szerepek rendkívül eltérőek. A nők a munkaidejükön túl betöltenek egy úgynevezett „informális munkaidőt”, amit nevezhetünk „második műszaknak” is. Az anyaság ténye, vagy önmagában csak a potenciális anyaság ténye hátrányokat jelent a munkaerőpiacon, a munkavállalás során. Ugyanakkor, a már nem potenciális kisgyermekes anyukák a koruk miatt indulnak hátrányos helyzetből a munkavállalás, vagy akár a munkahely-megtartás során. Utóbbi igaz a kisgyermekes anyukákra is, akiknek össze kell egyeztetni a karrierjüket a családi életükkel, kisgyermekük igényeinek. Általánosságban elvárt társadalmi nemi szerepeknek megfelelően, a nők járnak délután a gyerekekért a bölcsődébe, óvodába, kisiskolás gyerekükért; ők maradnak otthon táppénzen, ha beteg a gyerek. Többnyire a gyermek születése után 2-3 évig a nők esnek ki a munkaerőpiacról. Továbbá, a nőkre hárul az idős, beteg szülők ápolása is.

Ezek a szerepkonfliktusok és azokból adódó problémák, közös megoldásra várnak: nagyban függenek a munkahelyek rugalmasságától a munkavégzés térbeli és időbeli vonatkozásitól; a GYED utáni visszaintegrálódás segítésétől; az alternatív megoldásoktól; továbbá nagymértékben függ attól is, hogy a családon belüli munkamegosztás képes-e esélyegyenlősítő irányba elmozdulni.

A Helyi Obszervatórium 2014-2015-ben, a TÖOSZ megbízásából kérdőíves kutatást végzett annak feltérképezésére, hogy a polgármesterek miként vélekednek a nemekhez kapcsolódó esélyegyenlőségi problémákról a közszférában dolgozók körében. További információk olvashatóak a www.localmonitoring.eu oldalon, illetve felmérés alapján készült tanulmány a következő linken olvasható: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/Kutatasi_jelentes_Noi_eselyegyenlosegi_20141124.pdf

 IN ENGLISH:
Given the fact that social disadvantages of women has different dimensions also the solutions should be multifaceted. E.g. the inequality of possibilities to make a career don’t manifest exclusively in the differences in wages. There are countless barriers in front equal opportunities from getting a post, passing by the differences of wages in the same post till the possibilities to take off (the so called glass ceiling effect). Most of them can be shown by statistics. However it exists a softer dimension of inequality of women: the divergence in social, familial, micro-communal roles for the different genders. The so called ‘second shift’ of women, their informal worktime. The fact of being a mother, or to be potentially a mother represent a factor of discrimination at the labour market, when trying to get a job. Otherwise the mothers with a bigger child affront discrimination because their age when trying to get a job or to keep it. This last is equally true for women with a small child trying to harmonize career, family life and needs of the small child. In general terms in Hungarian social standards for gender roles it’s the women who go for the children to the nursery, the kindergarten or the school, it she who stays home when the child is sick. Mostly is women who stay home for 2-3 years when children born, it’s she who take care about elderly, ill fathers.

These problems surging from conflicting roles should be solved: they vary in function of the flexibility, the time and spatial dimensions of the work, the helps for reintegration to work after 3 years of baby care, the potential for alternative solutions, but from the equalizing (or not) character of the division of task at the family.

Local and Regional Monitoring Institute on behalf of the Association of Local Governments realize of series of survey in 2014 and 2015 to know the attitudes of mayors on gender inequality issues of public officers. You can read more at www.localmonitoring.eu or the summary of the study http://www.localmonitoring.eu/en/data/file/upload/INQUERY_TO_WOMAN_INEQUALITY_IN_HUNGARIAN_LOCAL_GOVERNMENTS_20150420.pdf

2015. május 13., szerda

Gazdasági program az önkormányzatokban / Economic program of municipalities

Elérkezett a pillanat, hogy az önkormányzatok letegyék 2019-ig szóló gazdasági programjaikat. Egyes kivételektől eltekintve az önkormányzatok a hátukon egy újabb púpként élik meg a feladatot, Csak egyesek, tisztelet ezeknek a kivételnek valódi programot tesznek le az asztalra. Ahol élnek a lehetőséggel ott egy olyan program születhet, amely az elkövetkező évek működésének, fejlesztéseinek legfontosabb dokumentumává válik. Ha az önkormányzat stratégiai gondolkodása, az önkormányzat működtetésének átfogó szemlélete jut érvényre, akkor a nehézségek, a szélmalomharcok ellenére, olyan dokumentum születik, amely egyéb kötelezettségekkel, vállalásokkal is harmonizál, mint az integrált települési / városi fejlesztési stratégia, vagy akár a társadalmi integrációs stratégia. 
Tegnap olyan önkormányzatnál jártam, ahol politikusok és köztisztviselők látják és értik, hogy mit jelentene, ha egy átfogó dokumentum születne, amelyből, a szükséges korrekciók után, levezethetőek az éves költségvetések. Május végéig ez nem készülhet már el, de a szándék talán elég erős lesz ahhoz, hogy az elkészült dokumentum folymatos korrekciója révén a város fenntartható fejlődésének akár egyik motorjává válhat. Mi a modern, rugalmas tervezés, ha nem ez.
Amikor a Helyi Obszervatórium (www.localmonitoring.eu) és a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - www.toosz.hu) kiállt amellett, hogy a programköltségvetés technikáját honosítsa, és terjessze, akkor, a mai viszonyok mellett annyival tett többet, hogy az átfogó program költségvetési integrációjának és monitoringjának automatikus eszközeit teremti meg az eredményszemléletű számvitel feltételei mellett.

ENGLISH: 

It is the moment to Hungarian municipalities to finish their economic program for 2014-2019. Only a few of them take this task seriously. These exceptions create a real overall program. Those who use this opportunity create a document which will found the operating and developments of next couple of years. If a strategic vision dominate in a local government then against any difficulty, sentiment of uselessness, it will create a document harmonizing with its other commitments and programs, like integrated urban / settlement development strategy or even social integration plan. 
Yesterday I visited a small town where politicians and public officers understand what could they get with such a document. What could they gain with a strategic program, which would permit them to use it for yearly budget after some needed correction. Their term to finish the economic program is this end of May. It seems impossible to finish the whole work by then. I hope that they are enough decided to do it till the end of the year and produce something which can be the motor of a sustainable economic development of the coming period. What could a modern, flexible economic planning if not that.
When Local and Regional Monitoring Institute (www.localmonitoring.eu) and the National Association of Local Government of Hungary (www.toosz.hu) decided to localize and spread up the technique of program budgeting, than between actual circumstances added to this the creation of a tool to integrate the strategic economic plan in annual budget and to monitoring it in the framework of accrual accounting. 

2015. május 10., vasárnap

Megoldás és eszközök a hivatali aggresszióra / Solutions and measures to take to prevent aggressive behavior in offices

SEE English version below

ELŐZMÉNYEK:
1. http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html
2. http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/polgarmesteri-hivatalok-eroszakos.html

Amennyiben a hivatal is felelős az ügyfelek viselkedéséért, úgy kérdés az, hogyan tudja minimalizálni az erőszakos eseteket, azok súlyosságát, és általában kevésbé feszülté tenni az ügyintézést mind a hivatali dolgozók, mind pedig az ügyfelek számára?

A legfontosabb lépés mindig az, hogy a kommunikáció javításával a hivatali ügyintézést átláthatóbbá, gördülékenyebbé kell tenni – ennek része az is, hogy világossá kell tenni az ügyfelek számára az ügyintéző felelősségének, döntési jogának korlátait, hatáskörét.

Továbbá az ügyfélfogadási rendet jobban kellene igazítani a lakossági igényekhez; több teret biztosítani az internetes, elektronikus ügyintézésnek.

Az agresszív magatartás megelőzésének sarkalatos pontja a munkahelyi feltételek, az ügyféltér és a hivatali rend olyan jellegű átalakítása, hogy az a hivatali dolgozók személyes biztonságát jobban szolgálja, a személyes és lelki regenerációját, a feszültségek levezetését lehetővé tegye; továbbá az ügyfelek számára is egy nyugodtabb ügyintézést biztosítson.

A hivatali dolgozókat közvetlenül is fel lehet készíteni arra, hogy hogyan tudják megelőzni, kezelni az agresszív helyzeteket, erre megfelelő képzéseket szervezni.

Ha azonban már megtörtént az agresszív incidens, akkor nagyon fontos lenne, hogy ne maradjon következmények nélkül. Az agresszor felelősségre vonásán túl az is lényeges, hogy a hivatal dolgozója a megrázó incidens után, azt feldolgozva, félelem és stressz nélkül tudja folytatni a munkáját tovább. Ehhez azonban olyan lehetőségeket kellene biztosítani számára a hivatal részéről, hogy szakemberrel és akár a munkatársaival közösen képes legyen túllépni az elszenvedett traumán.

A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ megbízásából, 2013-ban kérdőíves kutatást végzett a harmadik oldali erőszak jelenségéről. A kérdőívek feldolgozása után a Helyi Obszervatórium tanulmány készített a kutatás eredményeiről: Benedek István, Gazsó István, Kovács Róbert, Sükösd Anikó: Kutatási jelentés az önkormányzati hivatalokat az ügyfelek oldaláról érő erőszakról, fenyegetésekről.
A tanulmány a következő linken érhető el: http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1


ENGLISH VERSION:
If we can state that the office is almost in part responsible for the behavior of clients than the question is what it to minimalize violent cases, their level treat and in general decrease tension during official process for clients and employees.
The most important step is to better communication to make bureaucratic procedures more transparent, and as part of it make clear the responsibility and competences on taking decisions of the administrator.


The opening hours should be adjusted as much as possible to public needs, and electronic and internet based ‘e-services’ should gain more and more space.
A cardinal element of preventing aggressive behavior is to reorganize working conditions, the space in the room to receive clients, and the bureaucratic process itself in order to serve better security of local employees, to warranty their personal and spiritual regeneration, to decrease tension, finally to warranty for clients a calmer service.
Public officer should be prepared to treat aggressive situations, they should take courses.
Once the incident happened it is important that it have consequences. The aggressor should take the responsibility, but it should be secure to public officer that after processing what happened they can follow to work without any fear or stress. For this it should be secured by the office for the officer and its colleges to process the events, the trauma alone or in group.
The Local and Regional Monitoring Institute hired by Association of Hungarian Local Governments in the framework of a Norwegian cooperation program made a survey on the topic of third party violence. After data processing a study titled “Report on violence and threat from clients in local government’s offices” was delivered by István Benedek, István Gazsó, Róbert Kovács and Anikó Sükösd. You reach it http://www.localmonitoring.eu/en/index.php [English version]


 


2015. május 3., vasárnap

Polgármesteri hivatalok - erőszakos ügyfelek II. / Violence in mayors office Part II.

ELŐZMÉNY: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html

Gerjesztő tényezők

A hivatali erőszakos esetek nem két (vagy több) magánszemély konfliktusa egymással, hanem a hivatal és képviselőjének a konfliktusa magánszemélyekkel. Ez nem szójáték, az elkövető megsérti a hivatalt is, de a hivatal is viseli a felelősség egy részét az eset miatt. Itt ugyanis olyan gerjesztő tényezőket is figyelembe kell venni, mint a hivatali térszervezés sajátosságai, például a zsúfoltság, az ügyfél váró szervezése és idő, az ügyfél és az ügyintéző elszeparáltsága, az ügyfél kényelme, vagy akár a hőmérséklet. Az ügyfél helyzetéből adódóan érezheti magát tehetetlennek vagy akár frusztráltnak, amit fokozhat, ha anyagi megélhetését vagy gyermekét érintő ügyekben vár segítséget a hivataltól. Ezek meglehetősen egyenlőtlen élethelyzetek, amelyben az ügyfél eleve nagyon kiszolgáltatott. A lassú, többlépcsős, bonyolult ügymenet türelmetlenné; idegessé teheti a várakozókat, ráadásul megélhetésükért, gyermekükért küzdve, éppen könnyen elveszthető munkahelyüket, kockáztatják, munkájuktól maradnak távol. Gyakran már a várakozástól feszült hangulatban jutnak el a hivatal dolgozójával való párbeszédig; aki, mint a merev és bürokratikus hatalom képviselője lép be a személyközi kapcsolatban. Emellett a hivatali dolgozók terheltsége és az erőszakos incidensektől való félelme miatt, ők maguk is távolságtartóbban, olykor türelmetlenebbül viszonyulnak az ügyfelekhez.

A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ megbízásából, 2013-ban kérdőíves kutatást végzett a harmadik oldali erőszak jelenségéről. A kérdőívek feldolgozása után a Helyi Obszervatórium tanulmány készített a kutatás eredményeiről: Benedek István, Gazsó István, Kovács Róbert, Sükösd Anikó: Kutatási jelentés az önkormányzati hivatalokat az ügyfelek oldaláról érő erőszakról, fenyegetésekről.
FOLYTATÁS: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/megoldas-es-eszkozok-hivatali.html

A tanulmány a következő linken érhető el: http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1


 
ENGLISH VERSION:

PREVIOUS COMMENT ON THIS TOPIC: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html

Factors generating violence

The violent acts in mayor’s office are not purely the conflict of two private persons but the conflict of the person representing the office and a private person. This is not a game with words, but the fact that the office is offended by the act, and also take part of the responsibility for the act. While it organize the space of bureau, it is responsible for overcrowded spaces, for organizing the waiting room, and time, the separation of client and public officer, the comfort of the client or even the temperature. In these circumstances that the client can have the filling of helpless, and even can be frustrated, which discomfort can increase while trying to solve problems related earnings to live or problems related to his children. These are especially unequal situations where the client is helpless from the outset. Even worst while among these condition the client has to solve its problem confronting bureaucratic procedure of several steps. They become nervous because fighting for their earning or children they risk their job, by staying for longer out of their workplace. In many cases clients enter in a conversation, get into the interpersonal relationship with the public officer representing a rigid and bureaucratic power among these tensions. In the same time public officers themselves are overcharged and they fear violent incident with clients. For these they will keep distance from the client and its problem and will be, they also impatient.


The Local and Regional Monitoring Institute hired by Association of Hungarian Local Governments in the framework of a Norwegian cooperation program made a survey on the topic of third party violence. After data processing a study titled “Report on violence and threat from clients in local government’s offices” was delivered by István Benedek, István Gazsó, Róbert Kovács and Anikó Sükösd. You reach it at http://www.localmonitoring.eu/en/index.php [English version]
NEXT ON THE SAME TOPIC: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/megoldas-es-eszkozok-hivatali.html