2013. november 29., péntek

MAFIS - A programköltségvetés lényegéről / on the essence

A programköltségvetés lényege, hogy túllépve a hagyományos tervezési szemléleten ne arra koncentráljuk, hogy mi volt, hanem hogy mit szeretnénk elérni. Bizonyos értelemben hagyjuk a múltat a tegnapra és a holnapra tekintsünk mint egy teljesen új napra. Vegyük elő céljainkat, döntsük el, hogy ebből mi valósítható meg, és ezekre a kiemelt célokra, prioritásokra szervezzük rá a holnapot. A keret tehát egyfajta stratégiai tervezés, egy célracionális cselekvés. Ez a megoldás komoly költségvetési többletet, szabadon felhasználható forrásokat eredményezhet, mert kihullhatnak, olyan tevékenységek, költségek, amelyekre csak megszokásból, feledékenységből költünk. Itt minden kiadást újra és újra indokolni kell. 
Ha azonban teljes következetességgel alkalmazzuk az új módszert drága árat fizethetünk: esetleg intézményeket kell bezárni, olyan múlttal kellhet szakítani, amire büszkék vagyunk. Persze, aki sokat költözik az ismeri ezt az érzést. Az intézmények ugyanakkor képességet, szellemi erőt is jelenthetnek, nem pusztán a múlt részei, nimbuszok messze sugározhat. Egy jónevű gimnázium évtizedekig vonzerőt jelenthet diákok számára, egy város dicsősége. Persze modernizálható korszerűbb, aktuálisabb tartalmat, funkciókat kaphat, megpróbálhat adaptálódni. Akkor költséghatékony is lesz. 
Az ellátási alternatívák felmérése, a költséghatékony megoldások keresése kegyetlen éles kés lehet. A hatékonyság ugyanakkor tekintettel van a minőségi szakmai kritériumokra is. A programköltségvetésnek lehet városi vonzerőképesség eleme. Ebbe beletartozhat a nagynevű gimnázium fenntartása, ahol nagy költőink, tudósaink a múlt nagy politikusai nevelkedtek. A versenyképesség soft elemeiként az ilyen gyémántok egy város koronáján nagy értéket jelenhetnek.

ENGLISH:

The essence of program budgeting is to focus on what do we want to achieve instead of keeping a traditional planning framework. In certain sense that mains to close the day behind us and begin a new day. Take the list of wishes, make priorities and organize the new day around this selected goals. So the framework is a kind of strategic planning, a goal oriented, rational behavior. This solution can generate important budget surplus, free resource, while we don't spend on activities, issues which don't know anymore why did we include them. All spending should be explained.
If we operate in a consequent way we could pay a really high price. It could be that we have to close institutions, we could be forced to close reliquaries from a glorious past, which we are proud for. However those who use to move frequently know this feeling very well. But institutions represent capacities, intellectual potential which irradiate far away. The name of a well known high school represent attractiveness for decades for former students, for the city. However it can be modernizes, it can get actualized contents, functions, it can try to adapt. Then it will be cost efficient.
The research for alternative method of service delivery can be a cruelly sharp knife. Still effectiveness can respect quality. The attractiveness of a city can take part of the core program for budgeting, which can include the well known high school where our poets, scientists and politicians grown up.  Also for competitiveness these soft elements can be decisive.

2013. november 24., vasárnap

MAFIS - A programköltségvetés az önkormányzati szektorban / Program budgeting in municipal sector

A programköltségvetés hozhatna jót is rosszat is az önkormányzatok. Stratégiai szemléletet, célszerűséget, hatékonyságot, végig gondoltabb működést eredményezhet. A hazai környezet a politika és furcsa megoldásaink, tabuink, a társadalmi béke hiánya miatt a gyilkos pillanat-érdekek uralma alatt áll. A szomszédságban immáron két országban, Szlovákiában és Szerbiában válik kötelező a programköltségvetés  alkalmazása. Szlovákiában már idén bevezették, Szerbiában most folyik a felkészülés a jövő évi bevezetésre. 2015-től már nálunk is megjelenhet. Ez immanens logikájából adódóan, és a terjedő francia minta alapján (tervezés három éves ciklusokban) a hosszabb távú gondolkodást ösztönzi. A TÖOSZ (www.toosz.hu) és a Helyi Obszervatórium (www.localmonitoring.eu) közös erőfeszítéssel, szlovák szervezetekkel szövetkezve (CENTIRE, ECSM és önkormányzati pénzügyi vezetők szövetsége) uniós pénzből dolgozik egy képzési anyagon (www.mafis.eu), hogy segítsen felkészülni a hazai önkormányzatokat.

ENGLISH:


The program budgeting bring better and worst condition too for Hungarian local governments. It can result strategic perspective, rational behavior and effectiveness, in fact operation in base of review of needs and potential. The special conditions of Hungary due our politics and strange solutions, our taboos and the lack of social peace is ruled by short term interests. The program budgeting shortly will be introduced in to neighboring countries, in Slovakia and Serbia. In Slovakia it was introduced from this year, in Serbia it will be introduced from next year. From 2015 it could be obligatory also in Hungary. This system as effect of its immanent logic and the French pattern conquering (planning in three years cycles) is an incentive for long term thinking. Hungarian Federation of Municipalities (www.toosz.hu) and Local and Regional Monitoring Institute (www.localmonitoring.eu) with an common effort, in association with Slovak organizations (CENTIRE, ECSM and Slovak financial manager federation) funded by the EU are developing a training material (www.mafis.eu) to prepare Hungarian local governments. 

2013. október 25., péntek

Összegzés a 2013. május 23-24-én A RÉGIÓK FEJLESZTÉSE (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt kutatászáró) konferencián Pécset  elhangzott előadásból

A teljes előadás: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/OnkGazd%C3%A1lk_pre_post_2011_130617_0800_cikk.pdf

Milyen országban akarunk élni? – Szidjuk vagy szeressük az önkormányzatokat?
Jelenleg az önkormányzati rendszer és a közszolgáltatások szervezésének átfogó átalakítása folyik. Ez lényegében követi 2010-11-től megjelenő új Államfelfogást. Mindez radikálisan eltér a rendszerváltást követő liberális Állam-koncepciótól, és a decentralizációval, a feladatellátás más entitásokra való bízásával szemben a közvetlen Állami (állami intézményeken) keresztüli feladatellátást helyezi előtérbe.
Ezek a megoldások nem feltétlenül segítik sem a hatékonyság, sem az államháztartási szinten olcsóbb feladatellátást. Ennek bevételi oldalon az oka, hogy a nem állami intézmények (önkormányzatok, non-profit szervezetek és magáncégek) rendelkeztek olyan forrásokkal, amelyeket az Állam a láthatóan végiggondolt erőfeszítések ellenére sem tud becsatornázni. Kiadási oldalon szintén a költségek emelkedése prognosztizálható, mert az egységes Állami feladatellátás, szemben a decentralizált a dolgozói stb. feltételek egységesítését teszi szükségessé, ami inkább a 2011-13 előtti legjobb feltételekhez kellene, hogy közelítsen, különben számottevő érdeksérelemmel járhat. Az átalakulás sebessége, végiggondolatlansága is kockázatokat hordoz.
A fenti napi finanszírozási szempontok mellett vannak olyan közgazdasági hatások is, amelyek az új rendszernek a korábbival szembeni drágulását eredményezhetik: ez a méretgazdaságosság. A méretgazdaságosság elve és ez ennek keretében tényszerűen kimutatható költségek a konkrét feladatoktól függően egy meghatározott méretig az üzemméret növekedésével csökkennek. E méreten felül azonban a fajlagos költségek ismét elkezdenek növekedni. Az ok a bonyolultabb szervezetek, infrastruktúra iránti igény, amely a nagyobb szervezetek esetében felmerül. (vö. pl. Hermann 1999)
Végső soron díj- vagy adóemelésre kényszerülne az Állam, ami többek között negatív politikai és versenyképességi hozadékkal járhat. Láthatólag az Állam az önkormányzatok vonatkozásában elvonásokkal, költségek áthárításával, és a számára nem kiemelt feladatok helyben hagyásával próbálja a saját helyzetét javítani. Ez ideig-óráig megoldást jelenhet a politikai, és részben a valódi költségekre, de az önkormányzatok helyzete, már 2011 előtt is meglehetősen kiélezett volt. A helyzetük további feszítése, a kis- és közepes települési önkormányzatok ellehetetlenítése, egy-két év alatt visszahat az Államra. A konszolidáció, és az bármily nagy ívű átalakulás az alapvető strukturális problémákat csak részben oldotta meg, a megoldás középpontjába az Államot helyezte. Az igyekezet ellenére Állam esetében is megjelenhetnek súlyos pénzügyi, kapacitási kockázatok.

Azt gondoljuk, hogy a helyi feladatellátás szervezését teljes mértékben vissza kellene adni az önkormányzatoknak, úgy hogy abban a hatékonyság és a méretgazdaságosság, valamint a lakossági-politikai ellenőrzés, átláthatóság szempontjai érvényesüljenek. Ennek eddig ismert működő keretei a mikro-kistérség (járási) társulásos feladatellátás és a helyi-települési ellátás megfelelően differenciált alkalmazása, a települési felelősségek, ellenőrzés biztosítása mellett. A viták, amelyek így generálódnak nem csökkentik a hatékonyságot, hanem hosszabb távú megalapozottságot biztosítanak a rendszer működésének.


ENGLISH
SUMMARY of the intervention at the conference DEVELOPMENT OF REGIONS (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt closer) in Pécs, Hungary

The whole intervention: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/OnkGazd%C3%A1lk_pre_post_2011_130617_0800_cikk.pdf
The handbook:  http://hdl.handle.net/11155/190

What kind of country do we want to live in? Should we like or reject local governments?
We are experiencing a big reform of local government system in Hungary this takes part of State reform which harmonize with the conception on the State of the ruling political group from 2010. This covers radical change on the philosophy of local autonomy and service delivery. This change finally transcribes important legal principles like local government’s sovereignty and subsidiarity.
The central government decided to return to operate directly local services. It created a new network of government’s office at county level (NUT 3 in the European nomenclature) and micro-regional (LAU 1 in the European nomenclature) to operate directly local and territorial public services. The reason to change following official speeches is the costly of local service delivery. However it is clear that the real reason is on one hand to achieve certain political goals (e.g. direct state control on teachers) and on the other to answer demands of professional lobby groups (national professional lobbies can operate sector funds directly no need to involve local political elites). Simple calculations can show easily that the system operating by local governments involving private and civil sector was less expensive due local compromise in salaries instead of national equalization, locally organized services were more adaptive could answer faster to needs, and could easier get external funds (from local governments or other local actors). What we get with the change is a uniform national wide organized service delivery system where all decision are made in the capital city and all provision are organized from the capital city. All this will have as a secondary effect the reinforcement of national elite (political and economic residing in the capital) and weak local elites, which in determinate sense weaken Hungarian democracy and local economic potentials.
Some other aspect of the reform represent high risk. First the speed, and the lack of final targets of the transformation show improvisation instead of deeply planned process which had to be the case for such a big and important change. Secondly some referred economic mechanism are not reinforcing the chosen reform but represent arguments against it. Economic of scale shows that services or productions organized in the small units are more costly than those in big ones. But empirical experience also demonstrate that over passing a certain limit in size costs per unit increase, and transparency and effectiveness decrease, while more complex organizations are need to operate such bigger unites.
We focused on reasons of crash of previous local government system and we saw what will be solved and what not by the changes. We can observe that the main structural problem which is based on the extreme differences between units of local governments with same rights and (in principle) financial conditions will change: this is a positive effect. Other very important problem, in our conception and for us it was the direct cause of the crash, will not change. This second is the dependency of local governments from intergovernmental transfers, and the potential of central government to manipulate local governments in function of its everyday needs.2013. január 12., szombat

Szintek vs. ellenőrzés / Levels vs. control

Még a legelmélyültebb ellenzéki politikai napilapok sem képesek túllátni a közszektor folyamatban lévő átalakítása kapcsán azon a kérdésen, hogy mi van a megyékkel és a járásokkal. A hatalom jelenlegi gyakorlói kivételes kommunikációs érzékkel rendelkeznek. Egy-egy fogalom használatával képesek a figyelmet a lényegről átterelni oda, ahová ők szeretnék, hogy koncentráljon. Ez a járás jelentősége. Eddig kistérségnek hívtuk, létezett, és helye a térstrukturában nem változott. Az átalakuló közigazgatásban is csak megismétlődik a tavalyi történet: az Állam igyekszik kiüríteni egy önkormányzati szintet és átvenni a lehető legtöbb feladatot. Rekvirál, anélkül, hogy kompenzálná a kárt szenvedő helyi közösséget.
Folyik az államosítás gőzerővel, és már senki nem emlékszik a szocializmus csodájára, a mindenható Állam abszurd világára. A hatalmat gyakorlók élvezhetik, mert egyre több konkrét dologba szólhatnak bele, több, lényegesen több pénz megy át a kezükön, nő a mozgásterük. Megszűnik az "önkormányzati korrupció" (engem ez a fogalom a "cigány bűnözésre" emlékeztet, tényszerűségében megalapozatlan, célszerűségében figyelemelterelő), mert már csak Állami korrupció marad, hiszen ott koncentrálódnak a döntések.
Közben fejlődik, hízik az Állam. A hullámok már régen a magánszektor széleit nyaldossák. Minden gondunk megoldása egyetlen emberen (vagy istenen?) múlik. Amit tőlünk vesz el, és jó kedvében nekünk, rossz kedvében másnak adja vissza megköszönjük. Nem polgárok, alattvalók vagyunk.
Nem a kistérség, a megye, a régió vagy éppen a járás a fontos, hanem az, hogy azok, akiknek a pénzéből a közszektor működik, illetve, akikért van, érezzék, amit tőlük elvesznek abból lesz iskola, közút vagy közbiztonság. Beleszólhatnak, hogy mi legyen, hogy milyen legyen. Az önkormányzatok, a helyi választott képviselők voltak eddig a garancia. Mostantól helyben iroda van, de a döntések elkerülnek.

English version:
Even the most deeper newspapers of the opposition stop in relation to the transformation of the public sector at the question while we like more counties or regions or to call small regions rayons and to use their traditional name. Those who are actually in power have an exceptional sense to use wording. By selecting only one word they can transpose the focus of the attention from important thinks to what they prefer to be on it. This is the importance of rayons. Till now we called them small regions, their existed, and their place in the space of administrative structure did not change fundamentally. The reform of the administrative system somehow repeats the steps of the last year: the State is trying to get as many as possible of the local governments tasks, and leave this lasts with nothing. Last year they did it at county level, this year it is the turn of local governments. The State put hands on local communities goods, assets without any compensation.
The estatisation is going on very fast and nobody remember anymore the strange conditions of the socialism where the omnipotent State determined all conditions of the life, economy, politics... Those in power can enjoy what is happening because they can interfere in more and more issues, they decides about more and more funds. Their space to operate is increasing. There is no more 'local corruption' (the word itself remember me 'gypsy corruption' both terms without any sense with the only objective to not to focus on the essence of a problem) because their is only State level corruption given the fact that all decisions are taken there.
In the middle the State is developing, growing. The limits of this process are from a while around the private sector. Finally all our problems in the life depends one only person (god?). We give thanks to him for what he gives us when his in god mood and to the others when is in bad mood. But that is what he took from us previously. We are not citizens anymore we are only subjects.
It is not the  small region, the county or the region which is important but the fact that those from whom the money is coming from, and those who the services are for could feel that schools, rods ore public safe are built from their money, and they could influence what it what be and how it will be. Till now the warranty were locally elected representatives. From now locally we can find offices but decisions went away.
 2013. január 5., szombat

Terjeszkedik az Állam / The Hungarian Central Government is expanding

2012-ben a megye házákból szorította ki az Állam a megyéket, most, 2013  a települési önkormányzatok ingatlanjaiba költözteti a járási kormányhivatalokat. Kompenzáció nélkül sajátít akár a magyar történelem korábbi államosításai esetében... vagy akkor még kompenzált. Elveszi az önkormányzatok feladatait, jogosítványait. Most nem a vagyon a legfontosabb. A közalkalmazottaknak akar közvetlenül utasításokat adni, úgy hogy minél szélesebb legyen a hatása. Például az iskolákban, ahol a diákságot is befolyásolhatja. 
A cél nyilvánvalóan a választások. A kockázat a magyar lakosság alap- és középfokú közszolgáltatásokkal való ellátásának szétesése. Ennek komoly jelei vannak. Ez is hatással lehet a választásokra. 
Most 23 éves sikertörténet bicsaklik meg. Az önkormányzatoké. A felelősség azonban nem csak a mostani kormányt terheli, hanem elődeit is, akkor a rossz kormányzás következményeit, az eladósodást, és a konszolidációs kényszert átterhelték az önkormányzatokra.
Több mint 10 éve nyilt, véres politikai háború folyik az országban ennek oltárán áldoztuk fel a demokráciánk alappilláreit. Gyászol az ország, gyászol, aki már most érti, hogy mi történik.

Az indexen olvastuk: http://index.hu/belfold/2013/01/04/navracsics_cel_a_polgarbaratabb_ugyintezes/


English version:


In January 2012 the Hungarian government put its hand on countries seats, and now in 2013 they enter in local government mayors offices to install there they micro regional (rayons) seats. They do not compensate local governments as central government do not have use to it in Hungarian history.. or before they gave something but not now. They put hands on local functions, authorization. Now they are not focusing on the assets they wants to become to control as many civil servants they can, with the widest possible effect. Like the schools where the hope to have effects on students.
The aim is obviously to influence the elections in two years. The risk what they take to accomplish this objective is to disintegrate the whole basic and medium level public service delivery in Hungary. We can see signs of it. This can also influence the elections. .
Now we pay as a price the agony of a 23 years success story: that of the local governments. The responsible is not only the actual government. Their predecessors began to push effect of bad governance, the indebtedness and the need of hostility measures  on local governments by decreasing transfers and increasing duties.
The basic columns of our democracy is scarified to cover the costs of the open, bloody civil war between political forces. The country is in mourning, almost those who understand what is really happening now.