2011. november 16., szerda

Egy megalapozatlan vélemény-füzér az önkormányzati rendszer átalakulásárólAz átalakulás választ keres az önkormányzati rendszer problémáira. Jó pontokon fogja meg problémákat: a feladatok, azok differenciálásának, finanszírozásának kérdésében. Kezelni kívánja az önkormányzatok felhalmozott adósságait is. A válaszokat, amelyeket ad a rendszerváltás előtti eszköztárból meríti. Ez önmagában nem feltétlenül probléma, mert a szocializmus egy szociológiai értelemben véve hivatali, egy bürokratikus elven működő rendszer volt, és a közszféra egésze döntően ezen elv szerint működik. Ugyanakkor 1990-ben a hivatali rend hagyományos felfogása érvényesült, és a rendszer nem volt demokratikus. Ezek mára idejét múlt felfogások.

A kormányzat törvénybe foglalt megoldásai tehát …

(1)   …koherensek, összességében javíthatnák az önkormányzati rendszert, és ki is javítják a ma észlelt hibáit.
(2)   Ugyanakkor egy a maitól eltérő modellhez nyúlnak vissza, azt kritikátlanul veszi át, így szükségszerűen átveszi annak hibáit is, sőt a mai rendszerben megoldott kérdések problémává fognak válni a változás mélysége, az új rendből adódóan.
Ilyen például az, hogy az állami szférában egységes fizetési rend kell, míg korábban, az egymástól független önkormányzatok esetében a kistelepüléseken lehettek alacsonyabbak a bérek. Ha felfelé nivellál az új rend, akkor kifizethetetlen költséget generál, ha ennél lejjebb húzza meg a határ, akkor a döntésnek vesztesei lesznek, akik az Államon fogják számon kérni a kiesett jövedelmüket.
(3)   Olyan ad hoc megoldásokat választ, amelyek utóbb újabb és újabb problémákat szülnek.
Kibontakozóban van egy paradigma váltás a terület önkormányzatainak együttműködése helyett megjelenőben van a városi centrumok erősítése. Ez önmagában még támogatható is, talán a nemzetközi trendekkel is összhangban van, de
i.              Ez nem történhet meg úgy, hogy a kisebb települések lakossága elveszítse a befolyását a közszolgáltatás ellenőrzése felett
ii.             Végiggondolták, hogy a megyei testületek többségében városi delegáltakkal való feltöltése, milyen mértékű politikai átrendeződéshez vezet például a megyék esetében?
(4)   Nem tudja teljesen szűntetni meg a mai rendszert, mert ezt nem teheti, így egy vegyes rendszer alakul ki, amely önmagában is kockázatokat hordoz. Ezt a lehető legrészletesebb szabályozással próbálja megoldani, ami Magyarországon a mai napig „működő” megoldásnak számít, és ami élhetetlenné, túlszabályozottá teszi a világunkat. Ez a megoldás nem bezárja, hanem kinyitja a kiskapukat.
Már mostanra vissza kellett engednie az oktatásba is az ellátásra képes önkormányzatokat. A korábban kialakult társulásos rendszer fokozatosan hozta meg a hatékonyság növekedését. Koherens megoldás volt, mert a felek alkukényszerben voltak. Az új rendszerben “határvillongások” várhatóak az önkormányzati és az állami ellátás között. Miközben az ellátásért az Állam válik felelőssé, tényleges beavatkozásának súlyos politikai és anyagi következményei lesznek. Ezzel az önkormányzatok, a helyi lakosság vissza fognak élni.
(5)   Véleményem szerint a legnagyobb baj, hogy ekkora horderejű változást ma már számításokkal, modellezéssel kellene alátámasztani, ami valamelyest csökkentené a kockázatokat, kimutatná, hogy mely pontokon várhatóak gondok. A felvázolt megoldás ezzel szemben egy részleteiben nem kidolgozott, a kritikákat követő módon, némileg fércmunkával beépítő elképzelésnek tűnik.
(6)   A legnagyobb kockázat ugyanakkor nem is egyszerűen az átalakulás mértéke, amelynek súlyos következményei csak azok számára nem nyilvánvalóak, akik éppen csinálják, hanem az, hogy a változás gyorsított tempója mellett is több mint két éven keresztül kivárásra kell, hogy berendezkedjen mindenki, aki önkormányzatokkal foglalkozik és nem napi megoldásokat szállít, hosszabb távon gondolkodik.
Az idén elfogadásra kerülő önkormányzati törvény csak a kereteket határozza meg, de a legfontosabb kérdéseket, részleteket, a rendszer működési-pénzügyi egyensúlyát a jövőre terítékre kerülő ágazati, és más kapcsolódó törvények, mint például a helyi adókról szóló törvény, illetve az önkormányzati finanszírozás szempontjából meghatározó központi költségvetés fogják tartalmazni.
IN ENGLISH:

The changes look for answer to the real problems of the local government system.. They identify well the causes, when they focus on differentiation of tasks, and their financing. Try to solve the problem of the debt of local governments. This last for me is more a political problem than anything else. The given answers root communist time, in the system before 1990. This is not a problem in itself because that was a bureaucratic system in its sociological sense and the public sector by definition follows bureaucratic logic. But before 1990 the system understood that bureaucratic logic in a traditional sense, and the system was antidemocratic.
So we think that the solutions of the government put in the new Act on Local Governments are...
(1)   ...coherent, they have the potential to correct actual problems of local government system, and effectively they correct them
(2)   But it goes back to different model from the actual, they try to adopt it without any critic or changes, so they adopt it its well-known problems, and some elements of it which formerly worked well now, in this new conditions will cause problems, because the deepness of the changes and the existing new order.
The attraction of local services to national a system of service delivery imply general system of wages which was not true before when different local government paid their employees in different way. Small local governments with lower financial capacity paid 20-30% less than others. If the new system will create similar conditions with the highest level of wages it will increase significantly the costs, if it create the new order at the level of lowest cost many employees will lose money, and they will ask the new employer, the State: “What happened?” Decentralization meant also transfer of problems, conflicts to local level.
(3)   They use ad-hoc solutions which will necessarily generate new conflicts again and again
In many aspects we experiment changes in paradigms. We can see how territorial or regional approach to solve micro-regional co-operations change focus to be operated by cities. This is somehow harmonizing with international trends but…
i.              It cannot happen the small local governments lose all influence over local services between their boundaries
ii.             Did they measure the deepness of the changes if county councils will be filling up with cities delegates?
(4)   The actual system includes changes (like its democratic aspect) which cannot be changed to the previous (administrative solutions of a dictatorship). Only a mixed system can be introduced. That is more risky than a simple system. This will need detailed explanations and regulations in the laws, which characterized always Hungarian legislation, and caused partly that crazy world and conditions which we suffer all moments. In general these measure open space for tricky solutions.
By now original plans had to be soften and local governments gain place in new system of education to be introduced. The system of local associations which will be abolished now increased effectiveness of the service delivery very slowly. Its coherency was based on forcing local governments to agree on local issues. In the new system I expect constant conflicts of responsibilities between the State and local governments. These last will lose financial responsibility so they will represent loudly local interests.
(5)   My personal opinion is that so big change should not be introduced without studying, modelling its effects to decrease risks and show potential dangers. The actual version is more likely a superficially elaborated reform plan, which includes changes of critics afterward and do not integrate them in an organic way.
(6)   But however the highest risk is not that but the fact that everybody (banks, other services, expert etc.) who has issues related to local governments and local services are forced to wait for at least two years taking into account the fastest scenario.
The Act on local governments adopted at the of 2011 is only a framework, but the details, the most important questions, real responsibilities, finances, equities only will be decided in 2012 in the laws on special branches (education, health and social services etc.).

2011. november 4., péntek

A várható eredmények és problémák / Strength and weekness of the expeced changes in Hungarian local government system

Az átalakulás választ keres az önkormányzati rendszer valós problémáira. Jó pontokon fogja meg problémákat a feladatok, azok differenciálásának, finanszírozásának kérdésében. Kezelni kívánja az önkormányzatok felhalmozott adósságot is. A válaszokat, amelyeket ad a rendszerváltás előtti eszköztárból meríti. Ez önmagában nem feltétlenül probléma, mert az egy szociológiai értelemben véve hivatali egy bürokratikus elven működő rendszer volt, és a közszféra egésze döntően ezen elv szerint működik. Ugyanakkor 1990 a hivatali rend hagyományos felfogása érvényesült, és a rendszer nem volt demokratikus.

ENGLISH:

The changes look for answer to the real problems of the local government system. They identify well the causes, when they focus on differentiation of tasks, and their financing. Try to solve the problem of the debt of local governments. This last for me is more a political problem than anything else. The given answers root communist time, in the system before 1990. This is not a problem in itself because that was a bureaucratic system in its sociological sense and the public sector by definition follows bureaucratic logic. But before 1990 the system understood that bureaucratic logic in a traditional sense, and the system was antidemocratic.

2011. október 2., vasárnap

Helyi feladatok államosítása / Centralization of local tasks

Helyi feladatok államosítása

Ha az Állam veszi át a helyi feladatellátást, akkor rendezettebb, egységesebb és szakszerűbb rendszerek alakulnak ki. Ha jól csinálja dolgát. Ám ezeknek a rendszereknek a működésének a középpontjában az állami és nem a helyi érdekek fognak dominálni. Jól mutatja ezt, hogy első lépésként, minden más intézkedést megelőzve az iskolaigazgatók kinevezésének jogát veszi át. Szimbolikus, értelmetlen és konfliktusokat szító döntés. Semmiképpen nem a feltételek javításáról szól.

A helyi szolgáltatások sok problémával küszködtek az elmúlt években. Ennek oka a források elégtelensége. A közszférában a piac nem képes korlátot szabni a kiadásoknak, ezt a költségvetés teszi meg. A kiadások racionális mértékét a költségek részletes felmérésével, összehasonlító technikával, teljesítmény-méréssel lehet meghatározni.

Már a ’80-as évek óta folyamatos forráshiánnyal küszködnek a közszolgáltatások. A helyi önkormányzatok megalakítása a helyi közösségek kezébe tette a forrásteremtés felelősségét, és annak az eldöntését, hogy mire mennyi pénzt költsenek. Egyúttal az önkormányzatok felelőssége lett a szolgáltatások minősége. Az emberség, a helyi problémák értése sokszor ellentmond a szakszerűség igényének, ugyanakkor éppen ebben jelenik meg az a plusz, ami forrásokat, energiákat, önfeláldozást képes mozgósítani. Amitől több a helyi, a közösség önmaga felé való szolgáltatása. … és az ellenőrzés, korrupciómentesség: a szomszéd szeme! Ezt se rendőrség, se semmilyen törvény nem tudja helyettesíteni.

In English:

If the Central Government will be responsible for local services the new system will ordered, more homogeneous and more professional. If they do it well. But in the core of operating there will be the central government interest and not that of the local community. The future is clear if we take it consideration the first decision in education which was to take the responsibility to name the director of the schools. This decision came faster than any other. It’s symbolical, without any sense and generates conflicts. Do not solve any of those problems which take in danger local education.

Local service delivery had many problems these last years. The main raison of these was mainly the lake of financial resources. In public sector is not the market which limits financial needs but the budget. To determine the rational level of financial needs we can see in details expenditures, we can compare similar institutions or we can measure cost effectiveness.

From the 1980 (local) public services were under-financed. The creation of local governments in 1990 out in the hand of local communities the responsibility to find resources, and to priorities between local needs. At the same time quality of local service delivery become a local responsibility too. The human approach to solve problems, the understanding of local specialities can contradict professionalism but finally is this which can generate local resources, energies, and free work for the community. This makes special the services delivered by a community to itself. ... and the control, the transparency against corruption: the eyes of the neighbourhood. No polce or law can be stronger.

2011. szeptember 24., szombat

Mi várható az önkormányzati rendszerben? / What to expect in local government system?

Összefoglaló az önkormányzati reform várható lépéseiről: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/onkormanyazti_reform.pdf
Készült 2011. szeptember 15-én


ENGLISH

We prepared a short review of expected reform steps in Hungarian: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/onkormanyazti_reform.pdf
Information was closed on September 15 2011

2011. szeptember 10., szombat

Iskolák napirenden / Schools in the order of day

Komoly átalakulás előtt áll a Magyarország. Erős, fontos, hangos kormánya lesz. Ez szembe megy a nemzetközi trendekkel. Mi magyarok vagyunk.

http://index.hu/belfold/2011/09/08/allamositjak_az_iskolakat/

Hogyan lesz meg a pénz, ami ma nincs meg? Mi a valódi cél? Miért érdemes mindent felforgatni? Ma működnek a rendszerek. Lényegében a forrás a kevés, bizonytalan. Holnaptól milyen rendben lesz? Ki fogja biztosítani, hogy minden redelkezésre álljon? A cél talán éppen az összeomlás? Most vagy 4 év múlva?

ENGLISH:

Hungary is to be radically transformed.  It will have a strong, important and loud government. It will confront international trends. We are Hungarian (the article is only in Hungarian):

http://index.hu/belfold/2011/09/08/allamositjak_az_iskolakat/

How to get the many which is actually missing? What is the real objective? Why to change everything? Actually everything is operating but founds missing or are difficult to procure. What will be the new order from tomorrow? Who will assure resources and other needs for operating? Could be that crash is the real objective. No or in 4 years? 


2011. augusztus 22., hétfő

Helyi feladatok–állami feladatok / Local tasks–central government tasks

 

Olvasd el / See [only in Hungarian]: http://index.hu/belfold/2011/08/18/nem_lehet_iskolaja_es_korhaza_egy_onkormanyzatnak

 

Egy mai hír szerint, ahogy arra ismét kedves kollégám felhívta figyelmemet lassan körvonalazódik az önkormányzatok faladatainak listája, hogy elváljon az Állam feladataitól. Eredendően a helyi közösségek jobb, átláthatóbb, ellenőrizhetőbb kiszolgálása vagyis a szubszidiaritás az az alapelv, amelyen e megosztás nyugszik. Nálunk most előtérbe került a tértől független azonos színvonal. Ez persze a központosítók zászlajának központi eleme, míg az előbbi a decentralizálóké. Ugyanakkor, hogy mára az is látszik, hogy minden nem kerülhet vissza állami felelősség alá, így viszont az, hogy ténylegesen mi lesz helyi és mi állami kompetencia nehezen indokolható. A szociális területen a gyermekek és az idős, illetve szegénygondozás szétválasztása eléggé világosság teszi a vezérszempontokat. Az lesz Állami feladat, amit a ma a kormányrudat birtoklók saját kézben kívánnak tartani. Ez egy felvállalható szempont lenne, hiszen, akinek nincsenek kiemelt szempontjai, aki mindent akar, az nem jut sehová. Mennyivel jobb lenne, ha ez a szempont felvállalható lenne, és nem kellene álindokok mögé rejteni: NEKÜNK EZ A FONTOS, EZT KÉRJÉTEK SZÁMON RAJTUNK.

IN ENGLISH:

Following a news from today as a colleague of mine called my attention on it the new list competencies of local governments is becoming clearer, local and central tasks begin to separate. Originally the principle of this separation was to serve better in a more transparent, open to control way local citizens. Now in Hungary on begin to speak about quality independent from the location. The first argument use to be used by those endorsing decentralization, the second by those centralizing. But by now day everybody knows that not all services can be delivered by the central government which takes more difficult any argumentation on a transparent logic of separation of local and central tasks. In the domain of social services we see more clearly the real reasons to centralize a task. Child care will become central tasks while poverty and elderly people related care remains in local competence. So central tasks should be what central government takes as a priority. This is an acceptable, political criterion while who wants to really do something should prioritize other way will never do anything. It would be good if this argument became legitimate and politicians were not forced to invent false arguments: THAT IS IMPORTANT FOR US, ASK IF WE REALLY DID IT.

2011. július 20., szerda

Megyék, önkormányzatok feladatainak átalakulása / Transformation of county and munipal functions

Ismét kollégám, barátom hívta fel a figyelmemet a történésekre, nyilatkozatokra:

http://belfoldihirek.com/belfold/szucs-valodi-dontesek-valodi-feladatok-tiszta-atlathatosag-a-megyek-eleteben

Az önkormányzati rendszer átalakulása az 1990-es változásokhoz mérhető lehet. Tartalmában, jellegében fog átalakulni az önkormányzatiság. Ami most előkészítés alatt van nem találkozik a legtöbb szakértő korábbi javaslataival, de beleilleszkedik egy neoweberianus ellátási modelbe. Ez teljes paradigma váltást jelent a korábbi neokonzervatív Theacherista modellhez képest. A probléma az ennyire radikális változásokkal, hogy szükségeszerűen magukban hordozzák a gyerekbetegségeket, miközben a tét óriási: a teljes hazai alap, és középfokú közösségi ellátás átalakul. A tulajdonosváltás zavarokat eredményezhet, de nem jár automatikusan hatékonyság javulással. A kérdés egyértelműen az, hogy honnan lesz pénz. Véleményünk, számításaink szerint az új rendszer többe fog kerülni, mert a kistelepülésektől jobban elfogadták alkalmazottaik a kevesebb pénz, miközben jelentős számú leépítésre már nem lehet számolni. A hatékonyság növekedési potenciál a kistérségi társulások rendszerének bevezetésével jórészt ki lett használva. Ugyanakkor  a területfejlesztés világos helyének kijelölése egyértelműen pozitív eleme a megyékét érintő változásoknak, ahogy a megyei jogú városok bekerülése is a döntéshozatalba.

 

IN ENGLISH:

 

Again a colleague, a good friend called my attention on it:

The changes expected in the Hungarian local and regional government system will be as radical as that of 1990’s were. It seems that sub-national administrative system, local and regional governments will change in their content and character. What is in preparation does not meet the suggestions previously made by most of the experts, but it fits to the neo-weberian model. This represents a full paradigmatic change in front of the previously dominant Theacharian neo-conservative approach. The main problem with such radical changes are the risks of the not (well) treated details while we are dealing with the whole primarily and intermediate level of public service delivery. When we change the owner of function we alternate automatically functioning but we do not create automatically higher efficiency or effectiveness. The main question is obviously where extra money will come from. We expect and endorse it with calculation that the costs of the new system will increase, because employees accept easier lower payment from a small local government, but there is not too high potential of firing people. The poetical of increase of effectiveness was extracted by the creation of multifunctional micro-regional associations. Otherwise the appointment of the place of clear responsibility for regional development is strongly positive element of changes in relation of the status of counties, and also the integration of the county seed to the decision making.

 

2011. július 5., kedd

Új önkormányzati csődszabályok - politikai öngyilkosság / new rules in local bankrupcy - political suicide

Ismét egy kolléga hívta fel a figyelmemet a változó önkormányzati adósságrendezési eljárásról szóló törvényről szóló cikkre: http://mno.hu/portal/795049?searchtext=%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat. Igazából csodálattal tölt el, hogy mennyire nem képesek tanulni a hatalom birtokosai saját és elődeik tapasztalataiból. A napi politikának alárendelt döntések, törvények nagyon keményen és nagyon gyorsan visszaütnek. Ma meghozunk egy döntést, amelyben egy nekünk nem tetsző polgármester miatt a teljes csődeljárást átírjuk, és holnap, amikor a szél színe megváltozik, már csupán néhány sikeres polgármesterünk áll, de a testületek bevörösödtek, akkor ez a törvény lesz segítségére a sértődött, dühös, hatalmával élni akaró politikusoknak, hogy bosszút álljanak.

IN ENGLISH:

It was again one of my colleagues who called my attention on an article on the new rules in municipal bankruptcy law: http://mno.hu/portal/795049?searchtext=%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat: It is really amazing how our politicians are not are to learn from the lessons  of their predecessors and from their own experience. Decisions and law subordinated to prompt political needs use to have very strong and immediate negative effect on those who tried to use them for their own purposes. Now we decided to change to rules of whole local bankruptcy procedure because one lonely mayor who we don’t like and tomorrow when political wind change, the local assemblies will become more and more pink and red, this law will be one of the principal tool in hand of offended, angry politician who want to use their power, ho want vengeance.

2011. június 28., kedd

Élhető Magyarország / Hungary, good to live in

Napok óta azzal foglalkozom, hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzetét modellezzem kollégáimmal. Egy értékelési rendszert dolgozzunk ki, amellyel meghatározhatóak, azok, amelyek jól gazdálkodnak és azok, amelyek rosszul. Ez látszólag egy unalmas matematikai-közgazdaságtani feladat valójában közben arról teszünk tanúbizonyságot, hogy egy élhető országban létezünk, ahol kiszámítható rendszerek működnek, ahol az ország vezető átláthatóvá teszik a közpénzek költését. Valójában kormányról kormányra egyre rosszabb a helyzet.

IN ENGLISH:

From several days my colleagues and me we are working on modelling local governments’ financial conditions. We are to elaborate a ranking model define which have good financial management and which not. This is apparently boring mathematical and economic task but simultaneously we testify that we are living in a country where it is fine to exist, (public) systems are operating well, in an accountable way, leaders of the country are working on to make more transparent spending of public funds. But the situation is worsening from government to government.

2011. június 23., csütörtök

Feladat orinetált ellátás / Task oriented service delivery

Elkezdődhet az önkormányzatok feladat-finanszírozása, megjelenhet az önkormányzatok gondolkodásában a feladatszemlélet. Ez tulajdonképpen nagyon jó hír azoknak, akik a hatékonyságot reklamálják az önkormányzati rendszeren, akkor, ha…
1.)    Világosan meghatározzuk, hogy mik a feladatok, és mi az egyes feladatok tartalma
Miközben a köznyelvben egyszerűen oktatásról beszélünk, mint egy önkormányzati feladatról. Ez ellátási-finanszírozási szempontból sok kisebb, egymásra rakódó feladatot jelent. Ezekről kell egyértelműen eldönteni, hogy mi hová tartozik. Ez korántsem olyan egyszerű feladat, mint amilyennek hangzik. Sokak számára nem feltétlenül egyértelmű, hogy az iskolai étkeztetés az szociális vagy oktatási feladat.
2.)    Ténylegesen lehetőség lesz rá, hogy az adott feladat elvégzésének leghatékonyabb formáját választhassák a döntéshozók
A mai közszféra mai szervezési logikája a nyitottabb, piaci megközelítés helyett a zártabb, a közvetlen közösségi feladat-ellátás, ezen belül pedig a legfelső állami szint mellett teszi le a voksát. Ilyen világos választások esetében nehéz vetélkedő változatok összehasonlításáról beszélni.

IN ENGLISH:

It can start the task or program oriented financing for local government which introduce in their thinking. This is good news for those claiming for more efficient local governments, if...
1.)    We define clearly the meaning of tasks, and the tasks contains what
While commonly we talk about education as one of tasks of local governments, this, from point of view of service delivery and financing means several minor subtasks. We should decide in case of each of them which subtask takes part of which task. This is not so easy that many people would think. E.g. it could be a question whether to put meal in schools in task of education or that of social services.
2.)    There is a real potential to choose the more efficient way of service delivery for a task.
The new logic of public service management followed actually is more closed than this. Its first choice is the direct public service delivery and first of all that realized by national level. When we have such clear choices it is difficult to talk about free choices.

2011. június 19., vasárnap

Decentralizáció - recentralizáció / decentralization - recentralization

Az újraállamosítással nem az a baj, hogy valaki szereti a hatalmat és élni is akar vele. Hiszen akar nem akar hatalmat ne legyen politikus. Viszont a hatalmat túlzottan koncentráló személy azt kockáztatja, hogy mindenért, ami rossz vagy jó történik ő lesz a felelős. Bízhat persze abban, hogy ő és munkatársai, hiszen nyilvánvalóan nem egyedül vezeti az országot, csak jót tesznek. A decentralizált, demokratikus rendszerek azért stabilabbak a diktatúráknál, mert a felelősségek, kompetenciák megoszlanak, függetlenek a személyi tudástól, képességektől, a diktátor hangulatától.

IN ENGLISH:

The problem with re-nationalization is not that somebody likes to have power and wants to use it. If somebody do not he his not to become a politician. But that person concentrating abusively the power risk to become responsible for everything which happens. Of course he can believe that he and his colleagues do only god thinks. Because is clear that he do not manage the country alone. At difference from dictatorships democratic systems are more stable because responsibilities, competencies are distributed, they are independent from knowledge, competencies of one unique person from the moral state of the dictator. 

Nem minden felirat cserélhető / not all incription can be changed
Most már minden nagyon magyar / Now everything is very Hungarian