2012. május 4., péntek

Közérdek / Public interest

Hónapok óta intenzíven dolgozom egy cikken, amiben sok mindent, amin korábban dolgoztam össze kell foglalnom. Benne a közszolgáltatások fogalmát. Mára ez nem jelent se többet, se kevesebbet, mint azt, amit a közszolgáltatások szervezője benne lát. Mi sem világosabb bizonyítéka ennek, mint a MALÉV megmentése és a RÁBA felvásárlása közti szörnyű döntés helyzete. A MALÉV, a nemzeti légitársaság egy lukas fazék, ha mindazt kiveszik belőle, amit a ma regnálók és elődeik kivettek. De nemzeti kincs, KÖZÉRDEK, ha hídnak tekintjük az itthon és a külföld között, a gazdaság motorja és tengelye, a veszteségei az ország más ágazatainak nyeresége. A RÁBA egy iparvállalat, egy tőzsdei társaság, aminek haszna ki tudja hol csapódik le. Nem több egy termelő cégnél, amely kormányzati megbízásai sok pénzt jelenthetnek bizonyos érdekcsoportok számára.

IN ENGLISH:

I am working for month on a paper summarizing my previous thoughts. This includes the definition of public services. By now it does not mean anything else than those who control public services mean by it. Do you need more brilliant prove for it than the decision to save MALÉV, the Hungarian national airways or to buy actions of RÁBA a traditional but nothing special industrial firm. No governments were able to balance MALÉV’s equities for two decades but these government with their other (big) hand take out their part from it. But MALÉV is a real national treasury, it’s being is PUBLIC INTEREST, when to know better if not when is not anymore. MALÉV is a bridge between home and abroad, it is the motor and axe of the economy. Its loses mean gain for other branches of the economy. RÁBA is not more than factories producing parts and final industrial products, buses and machines. It is a shareholding company which actions, profits are in hands of anyone, Hungarian or not who buy it. It is a company of industrial processing with important government contracts which can be important funding for determinate interest groups. This money flow should be controlled by PUBLIC INTEREST.

2012. április 15., vasárnap

Demokrácia / Democracy

Tulajdonképpen éppen az elmúlt időszakban gondolkoztam el azon a kérdésen, hogy modern demokráciának a 4-5 éves választások és a szűkebb-tágabb lakossági részvétel, választói szabadság folytán hívunk egy rendszert. Kevesek gondolkodnak és köztük is sok a vita ezen alaprendszer változatainak „demokratikusabb” és „kevésbé demokratikus voltán”. Legtöbben a listás választásokat tartják demokratikusabbnak, mert ezekben jelenik meg legpontosabban a választói akarat. Nem veszik ugyanakkor figyelembe e vélemény képviselői, hogy így egy szűk, jórészt fővárosi elit (pártonként egy) kezében összpontosul a hatalom. Az egymást váltogató elit könnyen elférnek egy asztal körül, könnyen meg tudnak egyezni. Azokban a rendszerváltozatokban, ahol a helyi választókerületekben kell megvívni a csatát ott olyan jelöltekre van szükség, akik helyben is elismertek, nem feltétlenül függnek a párt elitektől, sőt önálló legitimációval rendelkeznek. …és jobban megjelenik a helyi, vidéki érdek a politikában. Különösen, ha a helyi politikában is részt vesznek polgármesterként vagy képviselőként. Az alternatív személyiségek megjelenését segíti, ha a képviselők anyagilag is függetlenek a pártelittől, vállalkozók vagy szakemberek.
A közvetlen választott köztársasági elnök személye is éppen az önálló legitimáció, az alternatív, konkuráló hatalmi gócok miatt lehet érdekes.
A magyar politikai elit nagyon kevéssé szereti a konkuráló hatalmakat, az egyeztetési kényszereket.

In English:
My impression is even if I am not a layer that we call democracy a political system because of the elections organized every 4-5 years, the more or less large participation of citizens and the more or less wide liberty of elect. Only a few meditate on the differences which exist between so called democratic systems. More people think that national lists based system present the really democratic choice because in this case the results the elections are proportional with the will voters. But this method help to reinforce notional elites of the parties. The competitors from different parties can well sit down around a table and make agreements on whatever they want. If the voter elect locally between candidates than this persons should have local relevance, their are less dependent from national elites of parties. They have independent legitimacy. This enter more local problems in politics.  Even more if these persons have local functions like mayors or delegates. Independent personalities, with stable professional background (attorneys, physicians or entrepreneurs) are also independent from parties' elite.
A directly elected President can also represent an independent political center.  
Hungarian political elite do not like to much competitive political centers.

2012. március 30., péntek

Centralizáció / Centralization

Meglepő, hogy a vidékre támaszkodó jobboldali kormányzat nem veszi észre, és hívei sem szólaltak fel, hogy az erős centralizációs akarattal átszőtt átstrukturálása a közszférának a centralizált rendszerek egy súlyos jellemzőjét kezdi előhozni: a főváros-centrikus gondolkodás módot. A kormányzat tevékenységének legfőbb haszonélvezője a főváros lesz, a fővárosi vállalkozások, emberek. Akik persze hálátlanok, hiszen már most a baloldalt választanák.
Hogyan lehetséges mégis ez a fővárost támogató kormányzás? Úgy, hogy a döntések Budapesten születnek, az összevonások nyomán Budapesten jönnek létre új központok, a forráselosztás is a korábbiaknál jobban válik Budapest-központúvá. A tudomány területünkön MTA RKK egy budapesti központú szervezetbe olvadt be, holott a kevés vidéki központtal rendelkező hálózat egyike volt. Az önkormányzati rendszer átalakítása, funkcióvesztése, a közbeszerzések központosítása is ebbe az irányba hat. A kormányzat intézkedései így nem a korrupciót csökkentik, hanem a vidék esélyét.

English version:


It is somehow surprising that the government do not take conscience and even those backing it do not call the attention to the fact that its strong willingness to reform all system and to create new centralized system is showing signs of one of the stronger dangers of doing so: the capital-city is gaining more and more power over the countryside. In this way those who will get more advantages  from activities of the government will the capital, entrepreneurs and inhabitants of the capital. That city where 18 per cent of Hungarians live but produce around 30 per cent of the GDP of the country. This gap will increase. But citizens of Budapest are not really grateful for this present. It is here where first turned  into a potentially wining left government the former two thirds approval of the parliamentary majority.
How it is possible in this circumstances a governance making favors to Budapest? The reason is that centralized decisions are taken in Budapest, the new joint center for formerly decentralized institutions will take place in Budapest and the centralized distribution of funds has its center in Budapest. In my special scientific area the the institution of the Academy of Sciences formerly managed from a big city (not from Budapest) by now it was joint to other institution with headquarter in the capital. The transformation of sub-national administrative system, the lost of functions of regional and local governments, the centrally managed public appeals reinforce this tendency. 
In summary the measures taken by the government do not decrease corruption but the chance of countryside to come out the crisis.