2013. október 25., péntek

Összegzés a 2013. május 23-24-én A RÉGIÓK FEJLESZTÉSE (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt kutatászáró) konferencián Pécset  elhangzott előadásból

A teljes előadás: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/OnkGazd%C3%A1lk_pre_post_2011_130617_0800_cikk.pdf

Milyen országban akarunk élni? – Szidjuk vagy szeressük az önkormányzatokat?
Jelenleg az önkormányzati rendszer és a közszolgáltatások szervezésének átfogó átalakítása folyik. Ez lényegében követi 2010-11-től megjelenő új Államfelfogást. Mindez radikálisan eltér a rendszerváltást követő liberális Állam-koncepciótól, és a decentralizációval, a feladatellátás más entitásokra való bízásával szemben a közvetlen Állami (állami intézményeken) keresztüli feladatellátást helyezi előtérbe.
Ezek a megoldások nem feltétlenül segítik sem a hatékonyság, sem az államháztartási szinten olcsóbb feladatellátást. Ennek bevételi oldalon az oka, hogy a nem állami intézmények (önkormányzatok, non-profit szervezetek és magáncégek) rendelkeztek olyan forrásokkal, amelyeket az Állam a láthatóan végiggondolt erőfeszítések ellenére sem tud becsatornázni. Kiadási oldalon szintén a költségek emelkedése prognosztizálható, mert az egységes Állami feladatellátás, szemben a decentralizált a dolgozói stb. feltételek egységesítését teszi szükségessé, ami inkább a 2011-13 előtti legjobb feltételekhez kellene, hogy közelítsen, különben számottevő érdeksérelemmel járhat. Az átalakulás sebessége, végiggondolatlansága is kockázatokat hordoz.
A fenti napi finanszírozási szempontok mellett vannak olyan közgazdasági hatások is, amelyek az új rendszernek a korábbival szembeni drágulását eredményezhetik: ez a méretgazdaságosság. A méretgazdaságosság elve és ez ennek keretében tényszerűen kimutatható költségek a konkrét feladatoktól függően egy meghatározott méretig az üzemméret növekedésével csökkennek. E méreten felül azonban a fajlagos költségek ismét elkezdenek növekedni. Az ok a bonyolultabb szervezetek, infrastruktúra iránti igény, amely a nagyobb szervezetek esetében felmerül. (vö. pl. Hermann 1999)
Végső soron díj- vagy adóemelésre kényszerülne az Állam, ami többek között negatív politikai és versenyképességi hozadékkal járhat. Láthatólag az Állam az önkormányzatok vonatkozásában elvonásokkal, költségek áthárításával, és a számára nem kiemelt feladatok helyben hagyásával próbálja a saját helyzetét javítani. Ez ideig-óráig megoldást jelenhet a politikai, és részben a valódi költségekre, de az önkormányzatok helyzete, már 2011 előtt is meglehetősen kiélezett volt. A helyzetük további feszítése, a kis- és közepes települési önkormányzatok ellehetetlenítése, egy-két év alatt visszahat az Államra. A konszolidáció, és az bármily nagy ívű átalakulás az alapvető strukturális problémákat csak részben oldotta meg, a megoldás középpontjába az Államot helyezte. Az igyekezet ellenére Állam esetében is megjelenhetnek súlyos pénzügyi, kapacitási kockázatok.

Azt gondoljuk, hogy a helyi feladatellátás szervezését teljes mértékben vissza kellene adni az önkormányzatoknak, úgy hogy abban a hatékonyság és a méretgazdaságosság, valamint a lakossági-politikai ellenőrzés, átláthatóság szempontjai érvényesüljenek. Ennek eddig ismert működő keretei a mikro-kistérség (járási) társulásos feladatellátás és a helyi-települési ellátás megfelelően differenciált alkalmazása, a települési felelősségek, ellenőrzés biztosítása mellett. A viták, amelyek így generálódnak nem csökkentik a hatékonyságot, hanem hosszabb távú megalapozottságot biztosítanak a rendszer működésének.


ENGLISH
SUMMARY of the intervention at the conference DEVELOPMENT OF REGIONS (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt closer) in Pécs, Hungary

The whole intervention: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/OnkGazd%C3%A1lk_pre_post_2011_130617_0800_cikk.pdf
The handbook:  http://hdl.handle.net/11155/190

What kind of country do we want to live in? Should we like or reject local governments?
We are experiencing a big reform of local government system in Hungary this takes part of State reform which harmonize with the conception on the State of the ruling political group from 2010. This covers radical change on the philosophy of local autonomy and service delivery. This change finally transcribes important legal principles like local government’s sovereignty and subsidiarity.
The central government decided to return to operate directly local services. It created a new network of government’s office at county level (NUT 3 in the European nomenclature) and micro-regional (LAU 1 in the European nomenclature) to operate directly local and territorial public services. The reason to change following official speeches is the costly of local service delivery. However it is clear that the real reason is on one hand to achieve certain political goals (e.g. direct state control on teachers) and on the other to answer demands of professional lobby groups (national professional lobbies can operate sector funds directly no need to involve local political elites). Simple calculations can show easily that the system operating by local governments involving private and civil sector was less expensive due local compromise in salaries instead of national equalization, locally organized services were more adaptive could answer faster to needs, and could easier get external funds (from local governments or other local actors). What we get with the change is a uniform national wide organized service delivery system where all decision are made in the capital city and all provision are organized from the capital city. All this will have as a secondary effect the reinforcement of national elite (political and economic residing in the capital) and weak local elites, which in determinate sense weaken Hungarian democracy and local economic potentials.
Some other aspect of the reform represent high risk. First the speed, and the lack of final targets of the transformation show improvisation instead of deeply planned process which had to be the case for such a big and important change. Secondly some referred economic mechanism are not reinforcing the chosen reform but represent arguments against it. Economic of scale shows that services or productions organized in the small units are more costly than those in big ones. But empirical experience also demonstrate that over passing a certain limit in size costs per unit increase, and transparency and effectiveness decrease, while more complex organizations are need to operate such bigger unites.
We focused on reasons of crash of previous local government system and we saw what will be solved and what not by the changes. We can observe that the main structural problem which is based on the extreme differences between units of local governments with same rights and (in principle) financial conditions will change: this is a positive effect. Other very important problem, in our conception and for us it was the direct cause of the crash, will not change. This second is the dependency of local governments from intergovernmental transfers, and the potential of central government to manipulate local governments in function of its everyday needs.