2013. november 29., péntek

MAFIS - A programköltségvetés lényegéről / on the essence

A programköltségvetés lényege, hogy túllépve a hagyományos tervezési szemléleten ne arra koncentráljuk, hogy mi volt, hanem hogy mit szeretnénk elérni. Bizonyos értelemben hagyjuk a múltat a tegnapra és a holnapra tekintsünk mint egy teljesen új napra. Vegyük elő céljainkat, döntsük el, hogy ebből mi valósítható meg, és ezekre a kiemelt célokra, prioritásokra szervezzük rá a holnapot. A keret tehát egyfajta stratégiai tervezés, egy célracionális cselekvés. Ez a megoldás komoly költségvetési többletet, szabadon felhasználható forrásokat eredményezhet, mert kihullhatnak, olyan tevékenységek, költségek, amelyekre csak megszokásból, feledékenységből költünk. Itt minden kiadást újra és újra indokolni kell. 
Ha azonban teljes következetességgel alkalmazzuk az új módszert drága árat fizethetünk: esetleg intézményeket kell bezárni, olyan múlttal kellhet szakítani, amire büszkék vagyunk. Persze, aki sokat költözik az ismeri ezt az érzést. Az intézmények ugyanakkor képességet, szellemi erőt is jelenthetnek, nem pusztán a múlt részei, nimbuszok messze sugározhat. Egy jónevű gimnázium évtizedekig vonzerőt jelenthet diákok számára, egy város dicsősége. Persze modernizálható korszerűbb, aktuálisabb tartalmat, funkciókat kaphat, megpróbálhat adaptálódni. Akkor költséghatékony is lesz. 
Az ellátási alternatívák felmérése, a költséghatékony megoldások keresése kegyetlen éles kés lehet. A hatékonyság ugyanakkor tekintettel van a minőségi szakmai kritériumokra is. A programköltségvetésnek lehet városi vonzerőképesség eleme. Ebbe beletartozhat a nagynevű gimnázium fenntartása, ahol nagy költőink, tudósaink a múlt nagy politikusai nevelkedtek. A versenyképesség soft elemeiként az ilyen gyémántok egy város koronáján nagy értéket jelenhetnek.

ENGLISH:

The essence of program budgeting is to focus on what do we want to achieve instead of keeping a traditional planning framework. In certain sense that mains to close the day behind us and begin a new day. Take the list of wishes, make priorities and organize the new day around this selected goals. So the framework is a kind of strategic planning, a goal oriented, rational behavior. This solution can generate important budget surplus, free resource, while we don't spend on activities, issues which don't know anymore why did we include them. All spending should be explained.
If we operate in a consequent way we could pay a really high price. It could be that we have to close institutions, we could be forced to close reliquaries from a glorious past, which we are proud for. However those who use to move frequently know this feeling very well. But institutions represent capacities, intellectual potential which irradiate far away. The name of a well known high school represent attractiveness for decades for former students, for the city. However it can be modernizes, it can get actualized contents, functions, it can try to adapt. Then it will be cost efficient.
The research for alternative method of service delivery can be a cruelly sharp knife. Still effectiveness can respect quality. The attractiveness of a city can take part of the core program for budgeting, which can include the well known high school where our poets, scientists and politicians grown up.  Also for competitiveness these soft elements can be decisive.

2013. november 24., vasárnap

MAFIS - A programköltségvetés az önkormányzati szektorban / Program budgeting in municipal sector

A programköltségvetés hozhatna jót is rosszat is az önkormányzatok. Stratégiai szemléletet, célszerűséget, hatékonyságot, végig gondoltabb működést eredményezhet. A hazai környezet a politika és furcsa megoldásaink, tabuink, a társadalmi béke hiánya miatt a gyilkos pillanat-érdekek uralma alatt áll. A szomszédságban immáron két országban, Szlovákiában és Szerbiában válik kötelező a programköltségvetés  alkalmazása. Szlovákiában már idén bevezették, Szerbiában most folyik a felkészülés a jövő évi bevezetésre. 2015-től már nálunk is megjelenhet. Ez immanens logikájából adódóan, és a terjedő francia minta alapján (tervezés három éves ciklusokban) a hosszabb távú gondolkodást ösztönzi. A TÖOSZ (www.toosz.hu) és a Helyi Obszervatórium (www.localmonitoring.eu) közös erőfeszítéssel, szlovák szervezetekkel szövetkezve (CENTIRE, ECSM és önkormányzati pénzügyi vezetők szövetsége) uniós pénzből dolgozik egy képzési anyagon (www.mafis.eu), hogy segítsen felkészülni a hazai önkormányzatokat.

ENGLISH:


The program budgeting bring better and worst condition too for Hungarian local governments. It can result strategic perspective, rational behavior and effectiveness, in fact operation in base of review of needs and potential. The special conditions of Hungary due our politics and strange solutions, our taboos and the lack of social peace is ruled by short term interests. The program budgeting shortly will be introduced in to neighboring countries, in Slovakia and Serbia. In Slovakia it was introduced from this year, in Serbia it will be introduced from next year. From 2015 it could be obligatory also in Hungary. This system as effect of its immanent logic and the French pattern conquering (planning in three years cycles) is an incentive for long term thinking. Hungarian Federation of Municipalities (www.toosz.hu) and Local and Regional Monitoring Institute (www.localmonitoring.eu) with an common effort, in association with Slovak organizations (CENTIRE, ECSM and Slovak financial manager federation) funded by the EU are developing a training material (www.mafis.eu) to prepare Hungarian local governments.