A Helyi Obszervatórium / Local & Regional Monitoring Institute


Ez egy másik obszervatórium / This other observatory

A Helyi Obszervatórium egy nonprofit társaság, amelynek célja az önkormányzatokra vonatkozó adatok minél szélesebb körű információk nyilvánosságra hozatala. Összességében az önkormányzatok átláthatóságot és jó hírét kívánja szolgálni. Munkáját neves elméleti és gyakorlati szakemeberek felügyelik. Együttműködik az önkormányzatok szakmai szövetségeivel.

További információ: www.localmonitoring.eu vagy http://www.linkedin.com/companies?trk=hb_tab_compy


A Helyi Obszervatórium székhelye /  The headquater of LRMI

Local & Regional Monitoring Institute is a non-profit company aiming to publish as broad data as possible about local governments. Effectively it wants to serve transparency and goodwill of local governments. Its activities are control by well-known theoretical and practical specialist. It co-operates with local governments' associations.


More information: www.localmonitoring.eu or http://www.linkedin.com/companies?trk=hb_tab_compy