2015. május 20., szerda

Nők a közszférában / Women in public sector

see English version below

A nők társadalmi hátrányos helyzetét több dimenzióban kell értelmeznünk, így sokrétű megoldásokat is kíván. A karrierlehetőségekben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek nem pusztán a bérezésben tapasztalható nemenkénti különbségekben mutatkozik meg. Az állás elnyerésétől kezdve, a pozíciókhoz kapcsolódó bérezésen keresztül, az előmeneteli lehetőségekig (az úgynevezett üvegplafon-szindróma jelenség) számos akadály áll az esélyegyenlőség megvalósulásának útjában. Ezek jórészt statisztikákkal kimutatható jelenségek. Ugyanakkor, létezik egy puhább dimenziója is a nők hátrányosabb helyzetének: a nemenként elvárt társadalmi-, családi-, mikroközösségi szerepek rendkívül eltérőek. A nők a munkaidejükön túl betöltenek egy úgynevezett „informális munkaidőt”, amit nevezhetünk „második műszaknak” is. Az anyaság ténye, vagy önmagában csak a potenciális anyaság ténye hátrányokat jelent a munkaerőpiacon, a munkavállalás során. Ugyanakkor, a már nem potenciális kisgyermekes anyukák a koruk miatt indulnak hátrányos helyzetből a munkavállalás, vagy akár a munkahely-megtartás során. Utóbbi igaz a kisgyermekes anyukákra is, akiknek össze kell egyeztetni a karrierjüket a családi életükkel, kisgyermekük igényeinek. Általánosságban elvárt társadalmi nemi szerepeknek megfelelően, a nők járnak délután a gyerekekért a bölcsődébe, óvodába, kisiskolás gyerekükért; ők maradnak otthon táppénzen, ha beteg a gyerek. Többnyire a gyermek születése után 2-3 évig a nők esnek ki a munkaerőpiacról. Továbbá, a nőkre hárul az idős, beteg szülők ápolása is.

Ezek a szerepkonfliktusok és azokból adódó problémák, közös megoldásra várnak: nagyban függenek a munkahelyek rugalmasságától a munkavégzés térbeli és időbeli vonatkozásitól; a GYED utáni visszaintegrálódás segítésétől; az alternatív megoldásoktól; továbbá nagymértékben függ attól is, hogy a családon belüli munkamegosztás képes-e esélyegyenlősítő irányba elmozdulni.

A Helyi Obszervatórium 2014-2015-ben, a TÖOSZ megbízásából kérdőíves kutatást végzett annak feltérképezésére, hogy a polgármesterek miként vélekednek a nemekhez kapcsolódó esélyegyenlőségi problémákról a közszférában dolgozók körében. További információk olvashatóak a www.localmonitoring.eu oldalon, illetve felmérés alapján készült tanulmány a következő linken olvasható: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/Kutatasi_jelentes_Noi_eselyegyenlosegi_20141124.pdf

 IN ENGLISH:
Given the fact that social disadvantages of women has different dimensions also the solutions should be multifaceted. E.g. the inequality of possibilities to make a career don’t manifest exclusively in the differences in wages. There are countless barriers in front equal opportunities from getting a post, passing by the differences of wages in the same post till the possibilities to take off (the so called glass ceiling effect). Most of them can be shown by statistics. However it exists a softer dimension of inequality of women: the divergence in social, familial, micro-communal roles for the different genders. The so called ‘second shift’ of women, their informal worktime. The fact of being a mother, or to be potentially a mother represent a factor of discrimination at the labour market, when trying to get a job. Otherwise the mothers with a bigger child affront discrimination because their age when trying to get a job or to keep it. This last is equally true for women with a small child trying to harmonize career, family life and needs of the small child. In general terms in Hungarian social standards for gender roles it’s the women who go for the children to the nursery, the kindergarten or the school, it she who stays home when the child is sick. Mostly is women who stay home for 2-3 years when children born, it’s she who take care about elderly, ill fathers.

These problems surging from conflicting roles should be solved: they vary in function of the flexibility, the time and spatial dimensions of the work, the helps for reintegration to work after 3 years of baby care, the potential for alternative solutions, but from the equalizing (or not) character of the division of task at the family.

Local and Regional Monitoring Institute on behalf of the Association of Local Governments realize of series of survey in 2014 and 2015 to know the attitudes of mayors on gender inequality issues of public officers. You can read more at www.localmonitoring.eu or the summary of the study http://www.localmonitoring.eu/en/data/file/upload/INQUERY_TO_WOMAN_INEQUALITY_IN_HUNGARIAN_LOCAL_GOVERNMENTS_20150420.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése