2012. március 30., péntek

Centralizáció / Centralization

Meglepő, hogy a vidékre támaszkodó jobboldali kormányzat nem veszi észre, és hívei sem szólaltak fel, hogy az erős centralizációs akarattal átszőtt átstrukturálása a közszférának a centralizált rendszerek egy súlyos jellemzőjét kezdi előhozni: a főváros-centrikus gondolkodás módot. A kormányzat tevékenységének legfőbb haszonélvezője a főváros lesz, a fővárosi vállalkozások, emberek. Akik persze hálátlanok, hiszen már most a baloldalt választanák.
Hogyan lehetséges mégis ez a fővárost támogató kormányzás? Úgy, hogy a döntések Budapesten születnek, az összevonások nyomán Budapesten jönnek létre új központok, a forráselosztás is a korábbiaknál jobban válik Budapest-központúvá. A tudomány területünkön MTA RKK egy budapesti központú szervezetbe olvadt be, holott a kevés vidéki központtal rendelkező hálózat egyike volt. Az önkormányzati rendszer átalakítása, funkcióvesztése, a közbeszerzések központosítása is ebbe az irányba hat. A kormányzat intézkedései így nem a korrupciót csökkentik, hanem a vidék esélyét.

English version:


It is somehow surprising that the government do not take conscience and even those backing it do not call the attention to the fact that its strong willingness to reform all system and to create new centralized system is showing signs of one of the stronger dangers of doing so: the capital-city is gaining more and more power over the countryside. In this way those who will get more advantages  from activities of the government will the capital, entrepreneurs and inhabitants of the capital. That city where 18 per cent of Hungarians live but produce around 30 per cent of the GDP of the country. This gap will increase. But citizens of Budapest are not really grateful for this present. It is here where first turned  into a potentially wining left government the former two thirds approval of the parliamentary majority.
How it is possible in this circumstances a governance making favors to Budapest? The reason is that centralized decisions are taken in Budapest, the new joint center for formerly decentralized institutions will take place in Budapest and the centralized distribution of funds has its center in Budapest. In my special scientific area the the institution of the Academy of Sciences formerly managed from a big city (not from Budapest) by now it was joint to other institution with headquarter in the capital. The transformation of sub-national administrative system, the lost of functions of regional and local governments, the centrally managed public appeals reinforce this tendency. 
In summary the measures taken by the government do not decrease corruption but the chance of countryside to come out the crisis.